Triển khai, tích hợp hạ tầng mạng
Dựa trên nền tảng công nghệ cơ bản của Cisco cùng với khả năng tích hợp các sản phẩm, giải pháp của các hãng HP, IBM, Juniper… ETC cung cấp giải pháp hạ tầng mạng tổng thể với nhiều nhóm giải pháp phù hợp từng nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp.
  • Mỗi doanh nghiệp có mô hình hoạt động, cách ra quyết định và có những đặc thù riêng theo ngành. ETC cung cấp những nhóm giải pháp theo ngành để phát huy hiệu quả các khoản đầu tư, phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và phù hợp với năng lực khai thác công nghệ của doanh nghiệp
  • Xây dựng kết nối đa dạng (mô hình mạng phân cấp, cấu trúc mạng dự phòng)
  • Tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống mạng LAN, WAN, INTERNET,…
  • Cài đặt và cấu hình thiết bị mạng, kết nối mạng cho hệ thống máy chủ
  • Khảo sát, phân tích, đánh giá năng lực, mức độ bảo mật của hệ thống hiện tại và đưa ra các giải pháp tối ưu
  • Nâng cấp hệ thống mạng
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>