Giải pháp nghiệp vụ Bộ Công an
ETC là nhà cung cấp giải pháp và triển khai xây dựng các giải pháp nghiệp vụ Bộ Công an, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ chuyển đổi số.

Giải pháp góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử.

Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>
Giải pháp nghiệp vụ Bộ Công an gồm có

Hệ thống đăng ký và quản lý xe Ô tô, mô tô

- Quản lý Biển số, đăng ký xe gắn máy, ô tô;
- Cho phép tiếp nhận đăng ký xe trực tuyến, trả kết quả trực tuyến với một số hoạt động cấp phép;
- Kết nối đến các hệ thống của bộ ban ngành trong lĩnh vực cấp phép, đăng kiểm, định điểm và các hệ thống liên quan vi phạm pháp luật;

Hệ thống Xử lý vi phạm, quản lý các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông

- Quản lý các hành vi vi phạm trong các linh vực giao thống: Đường bộ, đường thủy, đường sắt;
- Biên bản
- Quyết định
- Phạt nguội
- Giao quyền
- Đồng bộ dữ liệu xử phạt VPHC lên Cổng dịch vụ công: Biên lai điện tử, truy vấn quyết định xử phạt.

Hệ thống quản lý văn bản hành chính

Quản lý các công văn từ các cơ quan bên ngoài gửi đến đơn vị, ban hành công văn đến các cán bộ thuộc đơn vị
Quản lý các công văn đi từ đơn vị phát hành ra các cơ quan bên ngoài, quản lý các thông tin công văn như người ký, trích yếu nội dung, loại văn bản, …
Thống kê báo cáo công văn theo từng thời kỳ, theo loại văn bản, …

Hệ thống thống quản lý văn bản tố tụng

Quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến vụ án, vụ việc, được cơ quan có thẩm quyền cung cấp, sử dụng trong quá trình tố tụng
Thống kê báo cáo các văn bản theo từng thời kỳ, theo loại văn bản, …

Hệ thống đơn thư tố cáo, tố giác

Quản lý các thông tin về đơn thư khiếu nại, tố cáo, tố giác tội phạm, các kiến nghị phản ánh được gửi đến Bộ công an:
+ Thông tin đơn thư: thông tin người gửi, nội dung trích yếu, lĩnh vực vi phạm, …
+ Thông tin cán bộ thụ lý, lãnh đạo chỉ đạo, hạn xử lý đơn thư
+ Thông tin kết quả giải quyết đơn thư
+ Tự động lọc các đơn thư khiếu nại trùng theo nhiều thông số so sánh.
Quản lý các thông tin tin báo, tố giác về tội phạm, các kiến nghị khởi tố từ công dân, tổ chức, thông tin đại chúng, hoặc do cơ quan điều tra trực tiếp phát hiện:
+ Thông tin nguồn tin: thông tin người gửi, trích yếu, hình thức tiếp nhận, …
+ Thông tin điều tra viên thụ lý, lãnh đạo phòng chỉ đạo, hạn xử lý
+ Thông tin kết quả giải quyết nguồn tin
Thống kê kết quả xử lý tố giác, tin báo về TP,
kiến nghị khởi tố; Thống kê số liệu kết quả của các công tác nghiệp vụ, …

Hệ thống Truy nã, truy tìm

Quản lý toàn bộ các đối tượng truy nã, truy tìm, đình nã, đình tìm của toàn ngành Công an từ cấp Huyện đến cấp Trung ương.
Phục vụ công tác Tra cứu, báo cáo thống kê cho lãnh đạo.
Hỗ trợ công tác giám sát, điều hành của lãnh đạo.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu vi phạm pháp luật

Quản lý về các thông tin đối tượng người Việt Nam vi phạm pháp luật đang sống tại nước ngoài
Quản lý các thông tin đối tượng vi phạm pháp luật là người nước ngoài đang sống tại VN
Lưu vết quá trình vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Hệ thống nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Tiếp nhận hồ sơ
Phân công xử lý
Xử lý hồ sơ
Trả kết quả hồ sơ xuất nhập cảnh
Quản lý đối tượng
Quản lý giấy tờ báo mất, bị hủy giá trị sử dụng
Xử lý vi phạm xuất nhập cảnh
Kết nối truyền nhận dữ liệu với các CSDL chuyên ngành

Hệ thống tiếp nhận, xử lý hồ sơ trưng cầu và các tàng thư dấu vết chuyên ngành

Quản lý các quy trình tiếp nhận và trả kết quả giám định trong hệ thống giám định Khoa học hình sự.
Quản lý, lưu trữ các mẫu giám định phục vụ công tác giám định.
Hỗ trợ ra quyết định dựa trên đối chiếu mẫu vật và cơ sở dữ liệu tàng thư

Hệ thống giám định khoa học hình sự

Áp dụng các công nghệ AI trong việc hỗ trợ công tác giám định của cán chuyên gia
Hỗ trợ giám định tự động theo 10 chuyên ngành giám định trong lĩnh vực khoa học hình sự:
+ Dấu vết đường vân; Dấu vết súng/ đạn
+ Hình dấu; Khuôn mặt; Hình ảnh ma túy; ADN; thương tích;
+ Dấu vết cháy; Dấu vết nổ; Dấu vết hóa học, Dấu vết cơ học...
Trao đổi với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để hỗ trợ đối chiếu thông tin
Kết nối với các hệ thống chuyên dụng trong công tác thu thập mẫu, xử lý và đưa ra các đặc trưng

Hệ thống Quản lý tiền chất và các chất hợp pháp về ma túy

Là đầu mối liên kết với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động:
+ Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất
+ Sản xuất, mua bán, sử dụng, tồn trữ...
+ Báo cáo định kỳ hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu
+ Báo cáo định kỳ thông tin phân phối, tồn kho các tiền chất
- Liên kết với các Bộ ban ngành trong hoạt động: cấp phép, điều phối, kiểm soát ma túy và các tiền chất để chế biến
- Hệ thống nhằm quản lý đến khâu cuối cùng của hoạt động xuất, nhập khẩu tiền chất, hạn chế tối đa việc thất thoát tiền chất để các đối tượng tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép ma túy