ERP cho các doanh nghiệp SMB
Tích hợp các giải pháp số vào cốt lõi của doanh nghiệp, thay đổi sâu sắc cách hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng và văn hóa tổ chức.
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>
ERP cho các doanh nghiệp SMB gồm có

eGENE

Hệ thống kèm ứng dụng số hoá quy trình của tổ chức. Giúp cán bộ cũng và Lãnh Đạo có thể cập nhật thông tin và phê duyệt yêu cầu một cách nhanh chóng thông qua ứng dụng mobile.

eHRM

Hệ thống quản trị doanh nghiệp, Số hoá quy trình nghiệp vụ của phòng ban HR, Kế Toán, Bảo Hiểm, Tuyển dụng.

eLMS

Hệ thống đào tạo nội bộ

eBOT

Giúp nhân viên cũng như lãnh đạo có thể biết được các thông tin về công việc cũng như báo cáo công việc một cách nhanh và chính xác.

eWIKI

Hệ thống quản lý tài liệu tri thức