Hạ tầng giải pháp AI, BigData
Tại ETC, đội ngũ kỹ sư tích hợp và đội ngũ lập trình của chúng tôi sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thiết kế và xây dựng Kho dữ liệu tùy chỉnh, được tối ưu hóa để chứa khối lượng dữ liệu lớn. Đồng thời, thực hiện phân tích nâng cao và tạo hình ảnh hóa tùy chỉnh để dễ dàng chia sẻ thông tin.

Những lợi ích mà chúng tôi mang lại:

  • Nền tảng hạ tầng hợp nhất 
  • Ảo hóa dữ liệu 
  • Quản trị dữ liệu tích hợp 
  • Dữ liệu đám mây linh hoạt
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>
Hạ tầng giải pháp AI, BigData gồm có

Quản lý kho dữ liệu doanh nghiệp

Chúng tôi khai thác sức mạnh của các công nghệ để giúp các doanh nghiệp có tầm nhìn rõ ràng và phát triển chuỗi cung ứng dữ liệu mới – bằng cách tạo niềm tin lớn hơn vào dữ liệu và khám phá cách để quản lý nó dễ dàng và mang lại hiệu quả tối ưu.

Phân tích dự đoán và AI

Phân tích và tự động hóa theo tầm nhìn chiến lược nhằm mở rộng quy mô AI và chuyển đổi hoạt động kinh doanh —trên mọi chức năng và quy trình.

Quản lý quy trình hoạt động

Chúng tôi khai thác công nghệ để liên tục vượt qua ranh giới của các quy trình và mô hình kinh doanh ngày càng phức tạp.