Giải pháp nghiệp vụ Hải quan
Là đơn vị chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp nghiệp vụ Hải quan, quản lý nhà nước về hải quan và quản lý tự động với hệ thống CNTT có độ tích hợp cao, cùng với đó là tự động hóa tất cả các khâu nghiệp vụ.
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>
Giải pháp nghiệp vụ Hải quan gồm có

Giải pháp Seal định vị

Giúp cán bộ hải quan Quản lý hồ sơ theo dõi seal định vị điện tử, giám sát hành trình container và xem lại lịch sử di chuyển;
Theo dõi các cảnh báo trong quá trình giám sát, xử lý thông tin cảnh báo: cảnh báo dừng đỗ, cảnh báo ra vào khu vực giám sát, cảnh báo cắt dây...;
Quản lý hoàn trả/ luân chuyển thiết bị; Báo cáo thống kê theo nhu cầu nghiệp vụ;
Các công nghệ sử dụng bao gồm kafka, SMS, 4G, định vị GPS, TCP/IP, bản đồ trực tuyến.

Giải pháp kế toán nội bộ

Đáp ứng các chức năng, sổ, báo cáo đáp ứng với các thay đổi của chế độ kế toán mới.
Bao gồm các phân hệ chính:
- Phân hệ Lập và phân bổ dự toán
- Phân hệ Tài chính kế toán
- Phân hệ Quản lý ấn chỉ
- Phân hệ Lương và các khoản chi cho con người
Giải pháp xây dựng theo kiến trúc phân lớp, sử dụng các công nghệ tiên tiến như VueJs, Java Spring Boot, Oracle.

Giải pháp cung cấp thông tin tờ khai

Cung cấp thông tin tờ khai cho các đơn vị (các bộ, ngành, ngân hàng, doanh nghiệp) và tiếp nhận xử lý thông tin nhận được từ Tổng cục Thuế.
Bao gồm các chức năng:
- Cung cấp thông tin cho ngân hàng, bộ, ngành sử dụng giải pháp trục tích hợp (ESB): thông tin tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu; tờ khai sửa đổi bổ sung sau thông quan
- Cung cấp thông tin cho cơ quan thuế: danh sách doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan; danh sách doanh nghiệp bị xử lý vi phạm; quyết định kiểm tra sau thông quan...
- Lấy dữ liệu từ cơ quan thuế: Thông tin đăng ký thuế; Báo cáo tài chính; thông tin tuân thủ pháp luật thuế; quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp...
- Tra cứu lịch sử truyền nhận
- Báo cáo thống kê
Giải pháp sử dụng trục tích hợp của IBM và công nghệ web service trên nền java

Giải pháp miễn giảm hoàn thuế

Cho phép người nộp thuế kê khai hồ sơ đề nghị hoàn thuế, hồ sơ giảm thuế, hồ sơ không thu thuế, hoàn VAT cho người nước ngoài;
Cán bộ hải quan xử lý các hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hoàn VAT cho người nước ngoài: có thể phân công xử lý, phân loại, tra cứu, xem báo cáo;
Được xây dựng theo mô hình web tập trung, sử dụng ngôn ngữ lập trình java, cơ sở dữ liệu Oracle;
Với thiết kế tối ưu đảm bảo hiệu năng cao và hoạt động liên tục gần như không gián đoạn, giải pháp sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp.