Trung tâm dữ liệu (Data Center)
ETC là nhà cung cấp giải pháp và triển khai xây dựng các trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn.
  • Đảm bảo tính tổng thể và đồng bộ trong quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu hiện tại và mở rộng trong tương lai.
  • Giải pháp có kiến trúc mở, dễ tích hợp, dễ thích ứng cho hạ tầng vật lý của trung tâm dữ liệu.
  • Giải pháp sử dụng các thiết bị từ một nhà cung cấp phần cứng đồng bộ từ hệ thống tủ rack, thiết bị nguồn, thiết bị làm mát cho đến các giải pháp an ninh
  • Giải pháp đáp ứng nhu cầu về công suất nguồn tăng cao và mật độ thiết bị lớn
  • Chúng tôi sử dụng các giải pháp làm mát hoạt động theo nguyên lý đẩy - kéo, cách ly các khu vực không khí nóng và lạnh, đảm bảo tính đối lưu trong trung tâm dữ liệu và tạo ra hiệu quả cao trong việc làm mát, tiết kiệm năng lượng điện.
  • Đảm bảo trung tâm dữ liệu có tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng linh hoạt, khả năng quản trị cao, mức độ an ninh cao đồng thời đảm bảo tính kinh tế trong đầu tư cũng như trong vận hành.
  • Giải pháp của chúng tôi cho phép việc đầu tư theo hướng nhu cầu đến đâu đầu tư tới đó, tối ưu hoá đầu tư ban đầu cũng như chi phí tiêu hao trong vận hành.
  • Việc thiết kế dựa trên nguyên tắc đảm bảo độ linh hoạt, mở rộng tối đa gắn chặt nhu cầu về nguồn điện với nhu cầu về làm mát của trung tâm dữ liệu.
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>