Khai báo Hải quan
Là đơn vị chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp nghiệp vụ Hải quan, quản lý nhà nước về hải quan và quản lý tự động với hệ thống CNTT có độ tích hợp cao, cùng với đó là tự động hóa tất cả các khâu nghiệp vụ.
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>
Khai báo Hải quan gồm có

Phần mềm khai báo Hải quan điện tử VNACCS

- Được thiết kế theo chuẩn thông điệp của Hệ thống Hải quan điện tử, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS đã được Tổng cục hải quan thẩm định, cung cấp miễn phí cho Doanh nghiệp theo công văn số 389/TCHQ-GSQ ngày 09/02/2022.
- Đáp ứng dầy đủ các nghiệp vụ Hải quan theo Thông tư, nghị định, chính sách nhà nước, thông quan hàng hóa tự động e-Declaration
- Quản lý đăng ký danh mục hàng miễn thuế - TEA
- Quản lý đăng ký danh mục hàng hóa tạm nhập, tái xuất - TIA
- Tự động cập nhật kịp thời các thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu
- Xây dựng trên nền tảng web, lưu trữ tập trung, giúp giảm hạng mục đầu tư của DN XNK

Phần mềm khai báo Hải quan thông minh

- Kịp thời cập nhật để đáp ứng các yêu cầu mới về Hải quan số, Hải quan thông minh mà ngành Hải quan hiện đang triển khai.
- Giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu tư máy móc, trang thiết bị, chi phí bản quyền phần mềm, đồng thời giúp doanh nghiệp, người dân sớm tiếp cận và có sự chủ động với những thay đổi của ngành Hải quan khi thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.
- Quản lý đăng ký danh mục hàng miễn thuế.
- Quản lý đăng ký danh mục hàng tạm nhập, tái xuất
- Quản lý Khai báo hàng hóa loại hình đặc thù
- Tích hợp chữ ký số USB Token, smartCA
- Tự động cập nhật kịp thời các thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu.
- Tích hợp với các đối tác cung cấp dịch vụ CKS, Thanh toán, Hóa đơn điện tử
- Xây dựng trên nền tảng web, lưu trữ tập trung, giúp giảm hạng mục đầu tư của DN
- Có phiên bản Mobile, giúp thông tin được thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, chính xác.