Giải pháp tường lửa, phòng chống tấn công mạng
ETC là đối tác và trực tiếp triển khai, tích hợp các giải pháp tường lửa thế hệ mới (Next Generation Firewall) hàng đầu hiện nay như: Palo Alto Networks, Checkpoint, Fortinet… Next Generation Firewall có khả năng phân tích ở cấp độ ứng dụng (Lớp 7 – Application Layer theo mô hình OSI), có khả năng ngăn chặn xâm nhập và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về các mối đe dọa từ bên ngoài.
  • ETC triển khai, cung cấp các giải pháp tường lửa ứng dụng web (WAFWeb Application Firewall), tường lửa cho hệ thống cơ sở dữ liệu (DBF - Database Firewall) hàng đầu trên thế giới như Imperva, F5.
  • Tường lửa bảo vệ ứng dụng Web (WAF) cho phép ngăn chặn và giảm thiểu các cuộc tấn công lỗ hổng ở lớp ứng dụng như: SQL injection, cross-site scripting, botnet, DDoS attacks... Tường lửa bảo vệ cơ sở dữ liệu (DBF) cho phép đánh giá, phân tích điểm yếu, các cấu hình chưa tốt trên cơ sở dữ liệu (CSDL)… bảo vệ và giảm thiểu các rủi ro về an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu (CSDL).
  • Triển khai, cung cấp, thiết kế và tích hợp các giải pháp bảo mật phòng chống tấn công mạng khác như:
  • Giải pháp bảo mật phòng chống tấn công kiên trì có chủ đích – APT (Advanced persistent threat) cho hệ thống mạng, hệ thống email đến từ các hãng cung cấp hàng đầu hiện nay: Palo Alto Networks, Checkpoint, Fortinet…
  • Giải pháp nhận dạng và quản lý truy cập mạng (NAC - Network Access Control) từ hãng cung cấp Forescout.
  • Hệ thống phòng chống xâm nhập (Intrusion prevention system, viết tắt là IPS), Hệ thống bảo mật web (Mcafee Web Gateway) từ hãng McAfee. • Hệ thống bảo mật email (Email sercurity) từ các hãng SonicWall, Cisco… Giải pháp ảo hóa và điện toán đám mây 42
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>