Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm ITERA được đầu tư xây dựng bởi Công ty Cổ phần hệ thống công nghệ ETC bao gồm 5 khu:
  • Khu phát triển phần mềm phổ thông
  • Khu nghiên cứu phát triển phần mềm công nghệ cao
  • Trung tâm giới thiệu và hỗ trợ sản phẩm
  • Khu trung tâm dữ liệu
  • Khu vực nhà nghỉ, nhà ăn cho chuyên gia
Ông Phạm Tiến Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty ETC cho biết: Dự án sẽ tập trung vào việc nghiên cứu đưa những công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực phần mềm trên thế giới triển khai áp dụng cho các phần mềm quản lý điều hành, vận hành sản xuất, phát triển khách hàng, cung cấp dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vận tải, dịch vụ công, với các công nghệ chủ yếu bao gồm: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phân tích dự báo, tính toán hiệu năng cao, điện toán đám mây, phần mềm nhúng, IoT và một số công nghệ nền tảng hỗ trợ. Dự án được triển khai thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn một có tổng vốn đầu tư là gần 1.500 tỷ đồng, đang được xây dựng bao gồm Trung tâm giới thiệu và hỗ trợ sản phẩm, Trung tâm phát triển phần mềm công nghệ cao và Trung tâm dữ liệu. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2023. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ thu hút gần 6.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và phần mềm nói riêng; doanh thu dự kiến mang lại khoảng 1.700 tỷ đồng mỗi năm.