Quản lý vận hành khai thác sân bay, cảng hàng không
Tích hợp các giải pháp số vào cốt lõi của doanh nghiệp, thay đổi sâu sắc cách hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng và văn hóa tổ chức.
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>
Quản lý vận hành khai thác sân bay, cảng hàng không gồm có

ACV Toll (Hệ thống thu phí ra vào không sử dụng tiền mặt tại cảng hàng không)

Hệ thống thu hộ, chi hộ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và phần mềm thu phí do ETC/EPAY cung cấp được tích hợp tại các cảng hàng không của ACV, bao gồm các phương thức sau:
• Thu phí sử dụng mã QR để thanh toán (QR Code)
• Thu phí Tap&Go: sử dụng thẻ ngân hàng và thiết bị chấp nhận thanh toán (POS)
• Thu phí bằng Ví điện tử: sử dụng ví điện tử đối với xe đăng ký trước để tự đồng trừ tiền khi xe ra vào.

ACV SmartCheckin (Hệ thống quản lý checkin, xác thực thông tin hành khách hàng không)

Giải pháp tổng thể cho Cảng hàng không, trong đó triển khai dịch vụ xác thực, định danh hành khách thông qua xác thực nhận diện sinh trắc học của người sở hữu CCCD, cung cấp thiết bị xây dựng giải pháp tự động hóa cho ACV phục vụ kiểm soát an ninh tại cảng hàng không.