ETC và AWS trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số quốc gia tại Singapore

Vừa qua, đoàn chuyên gia của ETC đã có chuyến thăm và làm việc tại đại bản doanh AWS tại Singapore.
Th04 06, 2023

Trong chuyến làm việc về nội dung “Giải pháp của AWS trong chuyển đổi số lĩnh vực dịch vụ công”, hai bên đã có những trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho chính phủ Singapore, từ đó hoạch định chiến lược hợp tác giữa ETC và AWS trong việc triển khai giải pháp đám mây lai, điện toán vùng biên để vận hành một số dịch vụ công số tại Việt Nam.

photo_2023-04-06_13-33-58

Cụ thể, AWS đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm phát triển, quản lý các sáng kiến chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột, gồm Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Theo đó, phía AWS Singapore sẽ hỗ trợ ETC xây dựng nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực ưu tiên, như quản lý dân cư, tài chính ngân hàng, đất đai, thương mại điện tử, v.v.

photo_2023-04-06_13-33-36
photo_2023-04-06_13-33-54
ETC và AWS đang đẩy mạnh hợp tác chiến lược, nhằm mang đến những giải pháp chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trong thời gian tới, AWS sẽ tiếp tục triển khai các khoá đào tạo chuyên sâu dành cho nhân sự của ETC, sẵn sàng cung cấp dịch vụ chất lượng cao tới mọi khách hàng.