ETC Technology Systems JSC

Nhà cung cấp giải pháp công nghệ đa lĩnh vực, đa dịch vụ

Tiên phong dẫn đầu về công nghệ

Khám phá hệ sinh
thái giải pháp số
đa dạng

Năng lực của chúng tôi

3,86ha
Trung tâm Nghiên cứu và phát triển ITERA
400+
Dự án công nghệ thông tin
100+
Khách hàng lớn
900+
Nhân sự
3
Chi nhánh
40+
Đối tác chiến lược
500+
Chứng chỉ
100+
Giải thưởng

Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm ITERA

Tìm hiểu thêm